Gaziantep Gznuru Gz Hastanesi

Genel Gz Muayenesi

Genel Gz Muayenesi

Genel Gz  Muayenesi

Göz önemi, hassasiyeti, çeitli darbelerden ve tesirlerden kolayca etkilenebilmesi dolaysyla insan vücudunda salam bir mifer içine yerletirilmitir. Gözün içinde bulunduu ve kemiklerle çevrili bu bolua göz çukuru (orbita) ismi verilir. Üstte ka ve ka kemii, dta ve altta akak kemii, içte burun kökü ile çevrelenmitir. Göz kapa, yabanc maddelerden gözü korur. Göz çukurunun hacmi 29 cm 3 kadardr. çinde göz yuvarla, gözü hareket ettiren kaslar, damar ve sinirler ile bunlara yastk vazifesi gören ya dokusu bulunur.
Göz Muayenesinin Önemi

Gözlerimiz  duyu organmz arasnda bize dünyann kaplarn açan, örenme ve alglama yeteneimizi harekete geçiren ilk ve en önemli organmzdr.

Gözlerimizi düzenli göz muayenesi salkl bir yaam için atlacak en önemli admlardan birisidir.

Gözlük kullanan veya kullanmayan herkesin ikayeti olmasa bile ylda bir kez göz muayenesi yaptrmas gereklidir.

Unutulmamaldr ki, sradan bir göz muayenesiyle; hipertansiyondan böbrek hastalklarna, kan kanserinden beyin tümörlerine dek birçok hastalk, kolayca tehis edilebiliyor.

Hastanemizde bebeklerden yallara kadar tüm yataki hastalarmza göz bozukluklar ve hastalklarnn tbbi ve cerrahi tüm tedavileri uygulanmaktadr.

Bilgisayarl Göz Muayenesi

Göz numarasn ölçmeye yarayan Otorefraktometre cihaz ile hastann gözünde miyop, hipermetrop ve astigmatn var olup olmadn ölçülür ve en uygun gözlük numaralar tespit edilir. Baz durumlarda, özellikle çocuk muayenelerinde, gözlerin uyum yapma yeteneini geçici olarak basklamak amacyla gözlere bir damla damlatlr ve otorefraktometre ölçümü bir süre beklendikten sonra yaplr. Bu ilem halk arasnda “damlal muayene” olarak bilinir.

Görme Keskinlii Testi

nce detaylar görebilme yeteneimiz, büyükten küçüe sralanan harf, say ya da ekilleri belli mesafeden okunmasyla ölçülür. Düzeltilmemi görme keskinlii bir gözün çplak olarak, yani gözlük, mercek ya da kontakt lens olmadan sahip olduu en iyi görme seviyesidir.

Düzeltilmi görme keskinlii bir gözün önüne mercek ya da gözlük cam yerletirilerek elde edilebilen en iyi görme derecesidir. Gözlük muayenesinde göz doktoru gözün önüne çeitli camlar yerletirir ve hastaya en iyi, en rahat görüü salayan cam numaralarn tespit eder. Doktor bu muayene srasnda otorefraktometre cihaznn ölçümlerinden yararlanr.

Göz Numarasnn Belirlenmesi

Gözlerimizde miyop, hipermetrop veya astigmatizma gibi krma kusuru nedeniyle oluan net görememe durumu gözlük ihtiyacn dourur. Yaplan muayene sonucu, tedavinin yan sra kii için ideal seçenein gözlük mü, kontakt lens mi, ameliyat m yoksa lazer mi olduunu da belirlenmektedir.

Biomikroskobik Muayene

Biyomikroskop olmadan göz muayenesinin yaplmas mümkün deildir, çünkü göz dokularnn büyütülmeden, çplak gözle incelenemez. Mikroskobik muayenede özel cihazlar yardm ile gözün ön ksmndaki kapaklar, kirpikler, konjunktiva, kornea, sklera, iris, göz bebei, lens ve vitreus gibi yaplar kat kat büyütülmü haliyle ayrntl olarak incelenir.

Göziçi Basnç (Göz Tansiyonu) Ölçümü

Göz tansiyonunu tehis etmede en iyi yol düzenli göz kontrollerdir.  Göz tansiyonunu tehis etmek amacyla göz tansiyonu ölçüm cihaz ile incelemeler yaplr.

Göz Kapaklarnn Muayenesi

Doktor elinde tuttuu bir objeyi, hastann ban hareket ettirmeden göz ile takip ettirerek göz kapaklarnn biçimini, pozisyonunu, rengini, alt ve üst göz kapaklar arasndaki aral, kapaklarn kapanma fonksiyonlarn, üzerlerinde herhangi bir ilik, kitle ya da hassasiyet olup olmadn inceler. Bu ekilde gözlerin saa, sola, yukar, aa ve ara yönlere hareketlerinden sorumlu kaslarn ilevleri deerlendirilir ve göz hareketleri kstlayan herhangi bir engelin (kitle, iltihap, ödem vs.) olup olmad saptanr.

Göz Kaslarnn Muayenesi

Gözün iç kaslar, gözbebeinin hareketini kontrol eder. Gözün d kaslar da gözlerin paralel durmasn salar. alk ve çift görme muayenelerinde göz kaslarnn durumu belirlenir.

Göz Dibi Muayenesi

Bu muayene ile gözün arka ksmnda bulunan vitre jeli, retina ve optik sinir incelenir. Vitre jelinin saydaml, kvam, retina damarlar,sinir liflerinin görünümü, optik sinirin rengi, snrlar, çukurluu ve bu gibi pek çok özellik ayrntl olarak deerlendirilerek diyabet, hipertansiyon ve kaltsal hastalklar v.b. tespit edilir. Bu muayene için özel mercekler ve muayene teknikleri kullanlr. Muayeneden önce gözün arka ksmnn daha iyi görülebilmesi için gözbebei çeitli damlalarla büyütülür.