Gaziantep Gznuru Gz Hastanesi

Lazer ve Gz i Lens

Lazer ve Gz i Lens

Lazer ve Gz i Lens

Gözlüklerinden kurtulmak isteyen ancak lazer tedavisine uygun olmayan hastalar, göz içi mercek operasyonlar ile gözlüklerinden kurtulabilirler. Bu teknikte göze 3 mm’den küçük bir kesiden girilir, lensin zar yuvarlak olarak çkarlr. Göz mercei ultrason dalgalar veren bir cihaz ile svlatrlarak emilir, yerine katlanabilir yeni göz mercei yerletirilir. Bu yönteme Clear (effaf) lens deiimi denilmektedir. Lens, 3mm´lik kesiden gözün içine sokularak yerletirildikten sonra, vücut ssyla normal eklini almaktadr.Bu tedavi yönteminde gözün içindeki mercek alnp yerine birden fazla odak kabiliyeti olan mercek konulmaktadr. Bu merceklerde çeitli halkalar mevcuttur. Bu halkalarn bir ksm uza, bir ksm da yakn görmeyi salar. Böylece görmeyi salayan gözdeki sar noktann üzerine hem uzaktaki hem de yakndaki görüntüler net olarak dümektedir. Hastalar buna çok ksa sürede adapte olarak uzak ve yakn gözlüklerinden kurtulabilirler.

Bu tedavi için hasta seçimi çok önemlidir. Hasta için uza m yoksa yakn m görmenin daha önemli olduuna dikkat edilmelidir. Hasta seçiminde dier önemli bir konu ise hastann pupil boyutlardr. Tedavinin bir dier avantaj ise katarakt ameliyat olmas gereken hastalarda ayn seansta hem katarakt yok etmesi hem de uzak ve yakn görme problemine basitçe çözüm bulmu olmasdr.

Hastann öncelikle detayl bir göz muayenesinden geçmesi gerekmektedir. Her hastann gözü bu tip bir ameliyata uygun olmayabilir. Katarakt olan hastalarn mesleki konumu, ya, sosyal aktivitesi, okuma alkanl, entelektüel düzeyi de hasta seçiminde önem tamaktadr. Uygun hasta seçimi, uygun teknik, ameliyatn gerçekletirildii kurumun ve hekimin tecrübesi ve tabiî ki doru mercek seçimiyle yaplacak bu ameliyatlarda yüksek baar oran görülmektedir.
Ameliyat sonrasnda görme 1-2 gün içinde normal seviyesine ular. Bu yöntem ile uzak, yakn ve astigmat ikayetleri tedavi edilebilir.