Gaziantep Gznuru Gz Hastanesi

Yakn Grme Problemi

Yakn Grme Problemi

Yakn Grme Problemi

Presbiyopi mercein, uyum araclyla gözün odan deitirme yeteneini kaybetmesidir ki bu süreçte göz kaslar, mercein eklini deitirirler. Presbiyopi, krkl yalarn ilk yllarnda balar ve sonuçta herkes etkilenir. Asl sknt, hipermetropluktakinin aynsdr. Yakndaki nesnelerden gelen k nlarnn odak noktas, retinann arka tarafnda kalr ve odak dndadr. Hipermetroplukta, bunun böyle olmasnn sebebi, göz küresinin normalden ksa olmasdr. Presbiyopide durumun böyle olmasnn sebebi, yal mercein daha sertlemesi ve esnekliinin azalmasdr. Bu da, odak noktasnn retinann önüne gelmesini salayan, uyumun gerçeklemesi için gerekli k nlarnn daha keskin olarak bükülmesini zorlatrr ya da olanaksz klar. PresbiyopiYorgun olduunuz zaman, geceleri ya da az kta okumak daha da zor olabilir. Presbiyopi, görme kusurunuzun nasl olduunuza bakmakszn oluur. Presbiyopinin ilk belirtisi, okurken nesneleri uzaklatrma ihtiyacdr. lerleyen zamanlarda bu bulank görme daha da artar ve aln , akak bölgesinde arlar oluur.Gözü yakn nesnelere zorlanarak odaklamak zamanla baka sorunlar da beraberinde getirir. Okuduktan sonra, geçici olarak, uzaktaki nesneleri net olarak görmek de zorlaabilir çünkü uzaktaki nesneler de odaklana-bilmek için uyum gerektirir. Presbiyopinin yegane çözümü, optik düzeltmedir (okuma gözlük¬leri veya kontakt lensler). Miyopluk için düzeltici mercekler tayan kiiler, çift odakl gözlüe (üst ksm uzak görü içindir ve alt ksm da yakn görü içindir) ihtiyaç duyarlar ya da iki ayr gözlük kullanrlar. Presbiyopinin giderek kötülemesi yüzünden, 60´l yalarn sonuna kadar yazlan reçeteler sklkla deiir. Bu yalara gelince de, presbiyopi duraanlasr 60-65 yandan itibaren, mercein esnek-liini kaybetmesi sebebiyle, gözün odaklama yetenei fiilen durur; bu aamada, yakn görmek tamamen gözlüklere baml hale gelir. Bununla beraber, miyop olanlar baz durumlarda yakna bakerken uzak gözlüklerini çkartr ve yakn ilerini yaparken daha rahat görebilirler.

Presbiyopinin Belirtileri Nelerdir?

Presbiyopi hastalar cisimleri 50 cm. den daha yakna getirdiklerinde görmekte zorlanmaktadr. Bu nedenle cisimleri uzaklatrarak görebilirler. lerleyen zamanlarda yakn görme hala bozuk ise aln ve akak bölgesinde baars da elik edebilir.

Presbiyopi Nasl Tedavi Edilir?

Dünyada bu konuyla ilgili uygulanan birçok tedavi yöntemi bulunmaktadr. Bu tedavi yöntemlerinin kendisine göre avantaj ve dezavantajlar vardr. u an presbiyopi tedavisi için tüm dünyada en güvenilir yöntem olarak kabul edilen göz içi multifokal mercek operasyonlar ve presbylasik lazer tedavileri hastanemizde baar ile uygulanmaktadr.

1. Gözlükle Tedavi

Bifokal Gözlükler Multifokal (progresif) gözlükler

2. Kontakt Lensle Tedavi

Multifokal kontakt lensler: Lense uygun olan hastalar bu lensleri kullandklarnda baarl sonuçlar almaktadrlar. Ancak 40 ya üstü hastalarda gözya kalitesindeki azalma nedeniyle kullanmda sorunlar yaanabilmektedir. Kontakt lens ile monovizyon (tek gözü miyop brakma): Bu tedaviye uygun olup olmadnz ancak ilk muayenenizde belli olabilir.

3.Cerrahi Tedavi

Gözde cerrahi müdahale uygulanabilen 3 yer bulunmaktadr.
a. Kornea Presbylasik Tedavisi Monovizyon Excimer Lazer Tedavisi
b. Lens Multifokal Lensler Akomodatif Lensler
c. Kamra Inlay