Gaziantep Gznuru Gz Hastanesi

Retina

Retina

Retina

Arka Vitreus Dekolman

Arka vitreus dekolman, ilerleyen yan yan sra, göze alnan darbeler, yüksek derecede miyopi , birtakm ailesel kaltmsal hastalklar, geçirilmi göz ameliyatlar sonrasnda da daha erken olarak ortaya çkabilir.Gözküresinin içi, adna “vitreus” denen saydam bir jel-sv ile doludur. Sklkla, yan ilerlemesi ile birlikte, vitreus svs jel kvamn kaybeder ve büzüür. Bu büzümeyle birlikte vitreus, gözün arka duvarndan ayrlr. Bu ayrlma olayna “arka vitreus dekolman” ad verilir.

Arka vitreus dekolmannn belirtileri nelerdir?

Arka vitreus dekolman, aadaki belirtileri verebilir:
– Özellikle beyaz, parlak zeminlere bakarken fark edilen uçuan noktalar, cisimcikler, örümcek alar
– Ik çakmalar (göz açk ya da kapalyken görülebilir)


Eer retina dekolman olumusa, ksa bir süre içinde tedavi edilmedii takdirde bu durum görme kayb ile sonuçlanabilir. Bu yüzden retina dekolmannn belirtilerini de bilmek önem tar. Bu belirtiler unlardr:Arka vitreus dekolman, gözde yrtk olumas ile oluan ve tedavi gerektiren retina dekolman ile ayn ey deildir. Bununla birlikte, arka vitreus dekolman oluumu srasnda ve olutuktan sonra özellikle ilk 12 ay içinde, yrtk oluma ve retina dekolman gelime riski bir miktar artar. Bu nedenle, arka vitreus dekolman belirtileri oluan bir hasta, mutlaka bir retina muayenesinden geçmelidir.

- Göz açk ya da kapal iken hissedilen k çakmalar (arka vitreus dekolmannda olduu gibi)
– Daha fazla sayda uçan cisimlerin ani olarak ortaya çkmas
– Görme alan içinde herhangi bir yönden gelien gri-siyah perde
– Gözkrpma ile geçmeyen görme bulankl ya da kayb

Eer yukardaki belirtilerden bir ya da birkaç mevcut ise, vakit kaybetmeden bir retina muayenesinden geçilmelidir.

Gözküresinin içini dolduran vitreus svsnn büzümesi sonucu, jel kvamndaki bu sv gözküresinin arka duvarndan ayrlr. Bu duruma arka vitreus dekolman ad verilir. Arka vitreus dekolman oluumu srasnda baz durumlarda retina denilen sinir tabakasnda yrtk oluabilir. Retina yrtnn belirtileri, bir önceki bölümde bahsedilen arka vitreus dekolman ile hemen hemen ayndr. Retina yrt olutuktan sonra, göziçi svs bu yrtktan retina ile altndaki duvar arasna geçer ve “retina dekolman” denilen hastala sebep olur.RETNA DEKOLMANI

Retina Dekolman Belirtileri Nelerdir?

Retina dekolman, görme kayb ile sonuçlanabilen ve aciliyet gösteren bir hastalktr. Bu yüzden belirtileri önem tar. Bu belirtiler unlardr:

  • Göz açk ya da kapal iken hissedilen k çakmalar (arka vitreus dekolmannda olduu gibi)
  • Daha fazla sayda uçan cisimlerin ani olarak ortaya çkmas
  • Görme alan içinde herhangi bir yönden gelien gri-siyah perde
  • Gözkrpma ile geçmeyen görme bulankl ya da kayb

Retina yrtnn erken saptanmas ve retina dekolman gelimeden tespit edilip tedavi edilmesi son derece önemlidir. Retina yrtnn belirtileri k çakmalar ve uçuan cisimlerdir. Bu belirtiler olduu takdirde, mümkün olduu kadar çabuk bir retina muayenesinden geçilmelidir.Retina Yrtnn Tedavisi Nedir?

Eer muayene srasnda bir retina yrt saptand ise ve bu yrtn retina dekolmanna sebep olabileceinden üphe ediliyorsa tedavi edilmesi gereklidir. Tedavide yrtk laser ile kapatlmaktadr.

Retina yrtnn laser ile tedavisi

Retina Dekolman Tedavisi Nedir?

Retina dekolman gelitiyse, cerrahi müdahele yani ameliyat gereklidir. Ameliyat yöntemi, retina dekolmanna sebep olan retina yrtnn saysna, büyüklüüne, yerine, ekline ve retina dekolmannn süresine göre deiebilmektedir.

- Dtan çökertme yöntemi (skleral çökertme yöntemi):
Dekolman cerahisinde kullanlan en eski yöntemdir. Retina yrt bölgesine denk gelecek ekilde, gözküresinin d duvarna sert silikondan bir parça konarak çökertme uygulanr ve dtan bu uygulama ile retina yrt kapatlr. Retina yrt dtan yaplan bu müdahele ile kapand takdirde, retina dekolman svs (retina altnda biriken sv) göz tarafndan ksa bir süre içinde emilir ve iyileme tamamlanr.


Eer retina dekolmanna sebep olan yrtklar çok sayda ise, büyükse, yerleimleri allandan farkl ise, yrtk saptanamyor ise, elik eden baka hastalklar varsa (göziçi kanamas gibi) ya da üzerinden zaman geçmi ise vitrektomi ameliyat uygulamak gerekebilir. Vitrektomi ameliyatnda retina dekolmanna gözün içinden müdahele edilir. Bunun için gözküresine küçük delikler açlarak, birtakm kesici ve aspire edici çubuklar (prob) ve k kaynaklar yardmyla vitreus svs temizlenir, retina altnda biriken sv aspire edilir, yrtklar kapatlr, laser tedavisi uygulanr. Ameliyatn sonunda, uygulanan laser tedavisinin yrtk bölgesini yaptrmas ve bu etkinin devam etmesi için göziçine bir tampon maddesi vermek gerekir. Duruma göre bu tampon maddesi hava ve benzeri gazlar, ya da silikon ya olabilir. Ameliyat sonras hastann bir süre koruyucu gözdamlas kullanmas ve belirli bir ba pozisyonunda yatmas gereklidir.- Vitrektomi:

Gözünde k çakmas ve ani uçuan cisimler beliren kiiler mutlaka retina yrt açsndan muayene olmaldr. Özellikle yüksek miyopisi olanlar, gözüne darbe alm kiiler, önceden katarakt ameliyat gibi göz ameliyat geçirmi olanlar, ailesinde retina yrt sebebiyle laser tedavisi ya da retina ameliyat öyküsü olanlar, dier gözünde retina yrt sebebiyle laser tedavisi ya da retina ameliyat öyküsü olanlar bu tip k çakmas ve uçuma ikayetlerini ciddiye almal ve mutlaka en ksa zamanda retina muayenesinden geçmelidir.Retina Yrt ve Retina Dekolman Riski Açsndan Kimler Retina Muayenesi Olmaldr?