Gaziantep Gznuru Gz Hastanesi

Gz Tembellii

Gz Tembellii

Gz Tembellii

Göz Tembelliine Yol Açan Etkenler?
Gözlerin normal olarak kullanlmasn engelleyen her türlü durumda ortaya çkar. Çou durumlarda göz tembellii kaltsal olabilir. Ailesinde göz tembellii olan çocuklar göz doktoru tarafndan mutlaka muayene edilmelidir. Erken tehis her zaman önemlidir.

Göz Tembelliinin 3 Ana Etkeni, Sebebi Vardr.
alk; göz tembelliinin en çok ve en sk görülen sebebidir. Kayan göz görüntüyü beyine iletmez ve kii daha iyi gören gözü kullanr.
Krma kusurlar; mevcut olan yüksek krma kusuru nedeni ile bir göz dierinden çok bulank görüyor ise, bu göz görsel geliimini tamamlayarak tembel hale gelir. Görünüte gözlerde herhangi bir problem olmad için tespit edilmesi en zor olan göz tembellii tipi budur. Aileler çocuklarn gözünde ki kaymay tespit ettiklerinde hemen muayenesi salanr fakat bu zamanda çocukta ya ilerledii için çou kez geç kalnm olur. Bu nedenle 4 ya öncesinde tüm çocuklarn ikayet olsun olmasn, mutlaka muayene edilmesi gerekmektedir.
Saydam olmas gerekli göz dokularnda bulanklk; bu durumun banda katarakt gelir. Bu tip göz tembellii en çabuk gelien göz tembelliidir. Dolays ile her yeni doan çocuun mutlaka bir çocuk doktoru tarafndan son derece kolay bir test olan, krmz yansma testine tabi tutulmas gerekir ve bir anormallik olduu görülürse mutlaka göz doktorunda muayene edilmesi gerekmektedir. Çünkü bu tip göz tembellii çok erken ve çok derin olarak geliir. Doumsal katarakt mümkün olan en ksa zamanda cerrahi olarak tedavi edilmelidir.

Göz Tembellii Nasl Tehis Edilir?
Çocuklarn görme muayeneleri 3.5-4 ya öncesinde oldukça güçlük arz eder. Daha küçük çocuklarda ve bebeklerde salam gözün doktor tarafndan elle kapatlmas halinde tepkiyi deerlendirmek gibi bir takm yöntemlerle göz tembellii olan göz tespit edilmeye çallr. 4 ya öncesi muayenede göz doktoru temel olarak unlar yapar. Gözlerde herhangi bir kayma olup olmadn muayene eder. Daha sonra saydam ortamlarda herhangi bir bulanklk olup olmadna bakar, göz bebeini damla ile geniletilerek, her iki gözün refraksiyon (krma) deerlerini ölçer. Burada önemli olan nokta özellikle bir gözde, dierinin çok üzerinde bir krma kusuru olup olmaddr. Bunun dnda her iki gözdeki yüksek krma kusurlar da dikkate alnr. Krma kusuru muayenesi dnda retina (görme zar) ve optik sinir (görme siniri) muayenesi de yaplarak muayene tamamlanr.

Göz Tembellii Nasl Tedavi Edilir?
Göz tembelliinde tedavinin esas zayf gözün kullandrlmasna dayanr. Bu, salam gözün özel bir bandajla haftalar bazen aylar boyunca kapatlmas ile yaplr. Önce gerekli olan reçete edilir. Çocuk bunu kullanmaya balar ve kapama tedavisi yaplr. Ameliyat öncesi belli bir dönem kapama tedavisi yaplr, ameliyat uygulanr, daha sonra bir müddet daha kapama yaplmaya devam edilir. Çocuklar kapama yaplmasndan hiç holanmazlar. Ve bunu reddederler. Ancak ebeveyn olarak bu dönem, sizin ilgi ve sabrnzla, baarl bir ekilde yaanabilir.