Gaziantep Gznuru Gz Hastanesi

Gz Estetii

Gz Estetii

Gz Estetii

Oküloplasti
Göz biliminin; göz kapaklar, gözya yollar ve göz çukuru hastalklaryla ilgilenen bran olan oküloplasti (göz estetii), göz torbalarnn alnmasndan protez göze, göz içi tümör ameliyatlarndan botoksa kadar her türlü tedavi ve estetik cerrahi uygulamalarn içerir. Avrupagöz, deneyimli doktorlar ve göz cerrahisi için tasarlanm ameliyathaneleri ile Türkiyenin önde gelen göz merkezlerindendir.

Göz Kapa Estetii (Bleforoplasti)
Göz çevresinde bulunan fazla, sarkan veya torbalar oluturan deri ve deri alt ya dokusunun ksmen çkartlp ksmen de onarlarak göz çevresinin salkl ve estetik bir görünüme kavuturulduu ameliyatlara bleforoplasti ad verilir. Baz kiilerde sarkk göz kapaklar ya da belirgin gözalt torbalar aileseldir ve çok genç yalarda bile kendisini belli eder. Çou kiide ise yalanmayla beraber gelien bir süreçtir. lerleyen yala birlikte üst göz kapa derisi geveyip esneyerek zamanla ikinci bir kat oluturur. Derideki gevemeye ek olarak göz küresinin etrafndaki ya yastkçklar da zamanla öne doru gelerek ftklar. Bunun sebebi bu ya yastkçklarn yerinde tutan dokunun yala birlikte zayflamas ya da bu ya dokusunun miktarnn artmas olabilir.

Blefaroplastide cerrahi baarda ve olabilecek problemlerin en aza indirilmesinde en önemli adm gözün ve özellikle göz kapaklarnn detayl muayenesinin yaplmasdr. Göz kapa estetiinde ameliyat lokal anestezi altnda yaplr. Kesiler alt göz kapa kirpiklerinin hemen altndan yaplr ve iyiletiinde hemen hemen görünmez hale gelir. Belirgin torbalanma varsa ya dokusu da çkarlr veya normal yerine getirilir. Fazla deri bu kesi yerinden çkarlr. Kesi ince dikilerle kapatlr, dikiler 4-5 günde alnr veya kendiliinden kaybolur.

Göz Alt Torbalar
lerleyen ya ve genetik nedenlerden dolay baz kiilerde gözalt torbalar oluur. Gözlerinizin etrafn çevreleyen kaslardaki geveme nedeniyle ya tabakasnn ftklamasdr. Göz torbalarnn alnmas çok sk yaplan yanl bir tedavi yöntemidir. Torbalar almak için oradaki ya dokusunun azaltlmas ciddi göz problemlerine neden olur. Ya çkartmak yerine yan olmas gerektii yere iadesini yapmak gerekir.