Gaziantep Gznuru Gz Hastanesi

Kornea Hastalklar

Kornea Hastalklar

Kornea Hastalklar

Kornea, gözün en ön ksmnda yer alan, odaklama ve gözü d etkenlerden koruma görevine sahip, görme ilevinde büyük rolü olan, gözün eimli saydam tabakasdr.

Kornea Muayene Yöntemleri
Göz hekimi olmayan bir kii lokal k ile kornea saydamln, yüzeyinin parlakln, kornea yaralanmalarn, pamuk bir çubuk yardm ile kornea duyarln deerlendirebilir. Göz hekimleri kornea morfolojisi ve fonksiyonunu deerlendirmek için baz cihazlar kullanrlar;

Biyomikroskopi: Kornea ve ön segmente ait dier yaplarn binoküler olarak incelenmesine yarar. Deiik kalnlktaki k demetleri farklaçlardan gönderilerek biyomikroskobun büyütmesi salanr ve kornea incelenebilir. Rutin olarak en sk kullanlan muayene yöntemidir.

Keratometri: Korneann krma gücünün ölçülmesidir. Kontakt lens ve göz içi lens implantasyonu uygulamas öncesinde kullanlr.

Topografi: Korneann ön yüzünün topografik analizinde kullanlr.

Pakimetri: Kornea kalnlnn ölçümüdür.

Speküler mikroskopi: Endotel hücre says ve yapsn gösterir.

Esteziometri: Kornea duyarllnn deerlendirilmesine yarar.

Korneann boyanarak muayenesi: Kornea yüzeyindeki kusurlar "floresseine ve rose bengal" solüsyonu ile görülebilir.