Gaziantep Gznuru Gz Hastanesi

Kontakt Lens

Kontakt Lens

Kontakt Lens

Hastanemizin kontakt lens ünitesinde uzman hekimlerle, kozmetik ve tbbi amaçl olarak kullanlan aadaki her türlü lense ait muayene hizmeti verilmektedir.

• Numaral ve numarasz renkli lensler,
• Miyop – hipermetrop ve astigmatik numaral saydam lensler,
• Gaz geçirgen yar sert lensler,
• Katarakt ameliyat olmu yetikin ya da çocuklar için afak lensler,
• Uzak ve yakn bir arada gösteren multifokal lensler,
• Keratakonus lensleri,
• U.V. korumal,
• Doal ekli bozulmu gözler için, prostetik iris lensleri.

Kontakt Lens Nedir ?
Gözün krma kusurlarn düzeltmek için gözlüe alternatif olarak üretilmi, kornea ön yüzeyine taklan merceklere kontakt lens denir. Kornea ön yüzeyine taklarak görme kusurlarn düzeltmek için optik amaçl kullanlmaktadr. Kontakt lensler optik amaçl olarak kullanlmakla beraber kozmetik ve tedavi edici amacyla da kullanlmakta olan bir çeit protezdir.

Kontakt Lens Tipleri Nelerdir?
Kontakt lensler sert ve yumuak kontakt lensler olarak iki gruptur. Sert kontakt lensler sert bir maddeden yaplan lensler olup çaplar yumuak kontakt lenslere göre daha küçüktür. Yar sert veya yar yumuak olarak adlandrlan gaz geçiren (gas permeabl) kontakt lensler de bir tür sert lenstir. Yumuak lensler gibi deiik oranlarda oksijen geçirme özelliine sahip olduundan yumuak lense benzetilmektedir. Sert lenslerin göze adaptasyonu için hastann bu tür kontakt lensleri her gün giderek artan sürelerde kullanmas gerekmektedir. Gaz geçiren sert lensler yüksek astigmatizma, düzensiz astigmatizma, keratokonus gibi göz hastalklarnda kullanlr ve lense alma süresi yaklak 1 aydr.

Yumuak kontakt lenslerde sert lenslere göre daha büyük çapl olup göze takldklarnda gözün renkli ksmn kaplayp göz beyazna taarlar. Sert kontakt lenslerle yumuak lensler arasnda önemli bir fark da bakmlardr. Yumuak kontakt lenslerin gözden çkarldktan sonra kesinlikle özel bir sv içinde bulundurulmalar gerekir. Yumuak lenslerin içeriklerinde yüksek oranda su vardr. Sv ortamda bulunmadklarnda su kaybederek kururlarve deforme olarak kullanlmaz hale gelirler. Enfeksiyon riskini azaltmak için yumuak lenslerin özel bir sv içinde saklanmalar gereklidir. Günlük,haftalk, aylk lensler, 3 aylk lensler, günlük kullanlan 1 yl ömürlü lensler, baz göz hastalklarnn tedavisi için kullanlan tedavi edici lensler, bifokal lensler ve renkli lensler gibi. Gözdeki bozukluun düzeltilmesi için kullanlan lenslerin çou renksizdir ve göze takldnda görünümü deitirmezler. Takldklar sürece kusuru giderir ve berrak bir görüntü salarlar.

Bifokal lensler, yakn ve uzak için iki ayr gözlük kullanmak zorunda kalan kiiler için gelitirilmitir. Günümüzde çok popüler olan bir lens grubu da renkli lenslerdir. Gözdeki kusurun düzeltilmesi amacyla kullanlabildii gibi, srf estetik amaçl olarak kullanlan numarasz tipleri vardr. Renk seçenekleri vardr. Prostetik Iris Lensleri geçirilmi bir göz hastal veya bir kaza sonucu korneada oluan beyaz leke eklindeki estetik kusurlar kamufle etmek için veya kiilerin göz rengini deitirip daha normal görünme istei için kullanlan yumuak lenslerdir.

Lens Kullanrken Nelere Dikkat Edilmelidir?
• El hijyenine özellikle dikkat ediniz. Trnaklarnz temiz ve düzgün kesilmi olmaldr.
• Lensleriniz her çkarta kendi solüsyonu ile temizlenmeli, durulanmal ve önerilen saklama ilac içinde korunmaldr.
• Her çkarta solüsyon deitirilmelidir.
• Lensler aza alnmamal, tükürükle slatlmamaldr.
• Lensleri makyajdan önce takmal, dikkatlice çkarldktan sonra makyaj temizlenmelidir.
• Denizde veya havuzda yüzerken lenslerinizi çkarnz. Aksi halde lens ortamn suyunu çekerek mikroplar için uygun bir ortam oluturacaktr. Banyo yapmadan önce de lensler çkartlmaldr.

Kontakt Lens Nasl Taklr ?
• Gözlerde herhangi bir kzarklk, bulank görme, ar, ime veya iddetli kant olduunda doktorunuza bavurunuz.
• Kontakt lensi çkarmadan önce gözünüzde olduuna emin olunuz.
• ekilde, lens olmas gereken normal pozisyonunda duruyor, erilii tamamen uygun durumda.
• Lensi parmanza aldnzda lens erilii düzlemi olarak izleniyorsa, lensin iç ksm da çevrilmi olabilir.

1. Elinizi iyice ykayn ve mümkünse trnaklarnz ekildeki gibi olmal çok uzun olmamal
2. Ba parmanza aldnz lensin doru göze (sa-sol) ait olduundan emin olun.
3. Ayn elinizin orta parma ile alt kirpiklerinizden tutarak, alt kapanz aaya doru çekin
4. Dier elinizin orta ya da iaret parma ile üst kapanz kaldrn
5. Lensi, gözünüz üzerine brakn
6. Gözünüzü birkaç defa krptnzda lens merkeze yerleecektir
7. Ayni teknii dier gözünüz için uygulayn.

Kontakt Lenslerin Avantajlar ve Dezavantajlar

Kontakt Lenslerin Avantajlar:

Kontakt lenslerin baz kiiler için kozmetik faydas ve gözlük takmama rahatl yan sra gözlüe göre daha iyi optik avantajlar vardr.

• Yüksek dereceli kusurlarda kontakt lensler küçük çapl ve kalnlkl olmalar yan sra gözün direkt üzerinde taklmas nedeniyle çevresel ksmlardaki görme bozukluklarn azaltrlar.
• Tek gözünde ameliyat veya yaralanma gibi bir nedenle lensini yitirmi (afak) olanlara verilen gözlük camlar ar büyütme yapt için böyle bir gözlüü hastann kullanmas zordur. Kontakt lenslerde büyütme faktörü oldukça azdr ve hasta tarafndan kolaylkla tolere edilebilir. Böylece hasta her iki gözünü kullanabilir hale gelir.
• Her iki gözünde lens olmayanlarda da daha iyi bir çevresel görme temin edilir ve görüntü bozukluu fazla olmaz.
• Gözlüklerle çok az düzelme kaydedilebilen veya görmesi hiç düzeltilemeyen keratokonuslu veya baka bir nedene bal düzensiz korneasi olan hastalar kontakt lenslerle sklkla iyi bir görme elde ederler.
• Kontakt lenslerin sporcular ve özel is gereksinimleri olan kiiler için de avantajlar vardr.
• Sporculara ve fiziksel etkinlii ön planda olan is yapanlara önerilir.
• Gözden kolay dümezler
• Gözlük camna eit yada daha iyi görüntü salarlar
• Daha geni görme alan salarlar
• lk takta uyum salanr

Kontakt Lenslerin Dezavantajlar:

• Belli bir adaptasyon süresi vardr. Bu süre yumuak lens kullananlarda daha az, sert lens kullananlarda daha uzundur.
• Kontakt lens kullanmnda temizlie dikkat etmek gerekir. Kontakt lens kullananlarda baz göz sal sorunlar meydana gelebilir. Sert lenslere göre daha ksa süre dayanr
• Yaplar deiebilir
• Her gün temizleme gerekir
• Saydam tabakada ödeme yol açabilir
• Periyodik olarak göz muayenesi gerektirir.
• Göz damlas,göz pomad kullanrken çkarlmalar gerekir