Gaziantep Gznuru Gz Hastanesi

Nro-Oftalmoloji

Nro-Oftalmoloji

Nro-Oftalmoloji

nsann var olduu tarihten beri süregelmekte olan ba ars medikal ikâyetler içinde en sk rastlanlan olup nüfusun %80’den fazlasn etkilemektedir. Ba arlarnn sebeplerinden biri de gözle ilgili sorunlardr. Ba arsndan ikâyet eden hastalar genellikle baka bir hekim tarafndan göz hekimine yönlendirilirler. Göz hastalklar nedeniyle oluan ba arsn tedavi eden, göz ve sinir sisteminin ortak hastalklar ile ilgilenen bilim dal Nörooftalmoloji´dir.

Bir cismin görülebilmesi, görüntünün önce gözde daha sonra beynin arka ksmlarndaki görme merkezinde alglanmas ile mümkündür. Görme yollarnda bir sorun olduu zaman, ani veya ilerleyici görme kayplar oluabilir. Göz hareketlerini ilgilendiren hastalklarda ise balca belirti çift görmedir ve sorun göz kaslarn, sinirlerini veya beyindeki kontrol merkezlerini ilgilendirebilir. Geçici görme kayb veya çift görme, hayal görme, göz kapanda düüklük, göz bebeklerinin büyüklüklerinde farkllk gibi ikâyetleri olan hastalar yine nörooftalmolojinin ilgi alanna girer. Ba göz arlarnn doru tans için hastann öyküsü çok önemlidir. Bu tedavide baar, uyumlu hekim hasta ilikisi ve sürekli takip ile mümkündür.