Gaziantep Gznuru Gz Hastanesi

Gz i ltihaplar

Gz i ltihaplar

Gz i ltihaplar

Üveit Nedir?
Göz yuvarlann ortasnda bulunan jel benzeri maddenin çevresini 3 tabakadan oluan bir klf sarar. Ortadaki tabaka, “uvea”dr. Uveann iltihabna “üveit” denir. Üveit, gözün uvea adn verdiimiz iris, koroid ve kirpiksi cisimden oluan tabakalarnn hepsini veya birini etkileyebilir.

Uvea, artk gözün ayr bir uzmanlk alan olarak kabul edilmektedir. Uvea ile ilgili hastalklarn tan ve tedavisi, immunoloji (baklk bilimi) ve genetik dallarndaki giderek artan gelimelerle desteklenmektedir.

Tedavide baary arttran en temel faktörler; erken tehis, düzenli takip, uyumlu hasta hekim ilikisi ve doru tedavidir. Bu artlar salandnda zarar görmü göz çou kez kurtarlabilir.

Tedavi tamamlansa bile, hasta en az üç ayda bir izlenmelidir. Hastalk sessiz olarak tekrarlayabileceinden kontrollere ara verilmemesi gerekir. Dier organlarla ilgili farkl belirtiler hakknda da göz doktoruna bilgi verilmesi arttr. Örnein azda aft oluu, ciltteki lekeler, romatizmal belirtiler vb.

Üveit son derece karmak bir hastalktr ve her hastada farkl bir seyir izleyebilir. Tedavisi de hastaln seyri gibi kiiye özeldir. Uygulanacak tedavide ilacn dozunun, uvea konusunda uzman ve tecrübeli hekimler tarafndan belirlenmesi arttr.

Üveitin Sebepleri
Üveit hastalarnn %30 ila 40’nda hastaln nedeni tam olarak tespit edilemez. Üveitler virüsler, mantarlar ve parazitler gibi etkenlerle oluabilecei gibi, vücuttaki bir hastaln gözdeki belirtisi olarak da ortaya çkabilir. Bu yüzden çeitli tahlillerle hastalklar aratrmak gerekir. Ayrca kollajen doku ve otoimmün kaynakl olarak tanmladmz sistemik hastalklar eliinde de üveit oluabilmektedir. Bunlara örnek olarak behçet hastal, ankilozan spondilit ve romatoid artrit verilebilir.

Üveite yol açabilen rahatszlklar:
Behçet hastal
Enfeksiyonlar (bakteri, virüs, parazit ya da mantarlar) baka bölgelerden göze yaylabilir. Tüberküloz, sifilis (frengi), herpes, toxoplazmoz, v.b.
Göz travmas ve ameliyatlar
Otoimmün reaksiyon (baklk sistemi hastalklar), romatizmal hastalklar, ülseratif kolit, sarkoidoz.

Üveitin Belirtileri
Üveit, gözün ön bölümünde olutuunda iddetli dönemlerinde gözde kzarklk, bulank görme, göz çevresinde ar, a kar hassasiyet ve uçumalar eklinde belirti verir. Üveit, gözün arka bölümünde younsa, belirtiler çounlukla bulank görme eklindedir. Üveit görme merkezini tutarsa ani görme azalmas ve doku hasarna bal kalc görme kayb meydana gelir. Merkezi bölgenin dnda meydana gelen üveitin balca belirtileri;
Göz kanlanmas
Göz sulanmas
Ia kar hassasiyet ve kamama
Lekeli ve bulank görme veya ciddi görme kayb
Ani oluan k çakmalar
Göz küresinde ar

Üveitin Çeitleri
Ön tarafta yer alan
Ara tarafta yer alan
Arka tarafta yer alan

Üveit Nasl Tehis Edilir?
Ne iddette olursa olsun, üveit acil bir hastalktr. Geç kalndnda hastalk ilerler ve iltihap nedeniyle göz bebeinde ekil bozukluklar, katarakt, göz tansiyonu yükselmesi gibi kalc yan etkiler brakabilir. Belirtiler balaynca yaplacak ilk i üveit konusunda tecrübeli bir göz doktoruna muayene olmaktr. lk muayene için geç kalnmas görmenin kalc bir ekilde kaybna neden olabilmektedir.

Baz üveit çeitlerinin tipik görünümü vardr ve tehis hemen konulabilir. Bu durumlarda bile, gözün arka bölümünün tutulmas söz konusu ise görmenin ne derece tehdit edildiinin anlalmas ve tedavinin etkinliinin izlenmesi için anjiyografi, ultrasonografi, ERG gibi ileri teknikler gerekli olabilir. Örnein, ICG ad verilen (indosiyan yeili) bir boyayla yaplan anjiyografiler üpheli durumlarda hastalk hakknda dorudan tanya götürücü bilgiler verebilmektedir. Daha sonra romatologlar, göüs hastalklar, cilt hastalklar ve nöroloji uzmanlaryla ortak aratrmalar yaplabilir.

Behçet hastal azda ve cinsel bölgede tekrar eden "aft" eklinde yaralar halinde görünen ve gözde üveit yapan bir hastalktr. Ancak behçet hastal vücutta hemen bütün sistemleri tutabilen, eklem, büyük ve küçük damarlar, solunum, santral sinir sistemi ve sindirim sistemi organlarnn tutulumuna neden olabilen müzmin iltihapl bir hastalktr. Hastaln bulgu ve belirtileri tutulum gösteren organlarda alevlenmeler eklinde görülür ve baz belirtiler uzun süreli devam etse de kiiden kiiye deien, lezyonlarn görülmedii ve kiinin ikayet etmedii dönemler de yaanmaktadr.