Gaziantep Gznuru Gz Hastanesi

No Touch Lazer

No Touch Lazer

No Touch Lazer

NO TOUCH LASER - GÖZE DOKUNULMADAN, TEMAS OLMADAN YAPILAN GÖZ LAZER TEDAVS

Gözlükten ve kontakt lenslerden kurtulmak için uzun zamandr uygulanmakta olan klasik lazer tedavilerinde gözünüze “dokunulmas” gerekir. Bu durum lazer operasyonunu tercih eden hastalarda tedirginlie yol açabilmektedir. TransPRK (No Touch Laser) teknii ad verilen lazer yöntemi bu tedirginlii önler. Bu yöntemle yaplan lazer tedavisinde göze cihaz temas olmaz. Hastann, uzaktaki bir k kaynana saniyeler içinde bakmas tedavinin yaplmas için yeterlidir.

TransPRK (No Touch Laser) yönteminin dier lazer tedavi yöntemlerinden fark nedir?
Klasik tedavi yöntemleri olan LASIK ve intraLASIK (femto-saniye) tekniklerinde, gözdeki kornea dokusu özel bir bçakla veya lazerle kesilir ve sonra tedavi yaplr. PRK yönteminde ise gözün ön çeperi alkolle eritilerek kaznr ve sonra tedavi yaplr. No Touch Laser tedavisinde bunlar yaplmaz, tedavi tek admda gerçekleir. Bu yöntemde uzaktaki bir k kaynana 50 saniyeden az bir süreyle bakmak yeterli olur. Bu yöntem, LASIK ve femto-saniye (intraLASIK, i-LASIK) tedavilerinden sonra görülebilen ve ektazi ad verilen, ameliyata bal ilerleyici kornea incelmesi ve ameliyata bal yüksek astigmat geliimi riskini sfra kadar indirir. Ayrca, LASIK ve femto-saniye yöntemlerinde göze zorunlu olarak uygulanan vakum (emme) halkasnn neden olabilecei retina yrtlmas riskini tamamen ortadan kaldrr.

Bu yöntem hangi hastalara uygulanabilir?
Göz yaps uygun olan miyop, hipermetrop ve astigmatlara uygulanabilir. Yani, uzak ve yakn görme sorunu olan hastalar bu tedavi için aday olabilir. Özellikle korneas ince olan ve kornea yüzeyi normalden daha dik olan olgularda No Touch Laser tedavisi sorunu çözebilecek tek yöntem olabilir.

Uygulama nasl yaplyor?
No Touch Laser tedavi ilemi, sadece anestetik damla damlatlmasyla yaplr ve uygulama srasnda hasta hiç ar duymaz. Tedavi srasnda göze herhangi bir cihaz temas olmaz, lazer cihazndan çkan nlarla göze dorudan tedavi yaplr. Tedaviden sonra gözlerin kapatlmas gerekmez, hasta iki gözünü de açk tutarak evine gidebilir. Uygulama, ayn tedavi seansnda iki göze birden yaplr. Hasta eve gittikten sonra 36 saat süreyle gözlerde batma, kzarma, ktan rahatsz olma ve televizyondaki küçük yazlar bulank görme türü yaknmalar geliir. Tedaviden sonraki 4. günde hasta bilgisayarda çalma ve otomobil kullanma türü ileri yapmaya balar.

Gece görü problemlerinde nasl bir uygulama yaplr?
Halk arasnda ‘kartal gözü’ olarak da bilinen wavefront uygulamasnda, göz içindeki k saçlmalar ve sapmalar ölçülür ve lazer tedavisi buna göre ayarlanr. Gözlük ya da lensle bile düzeltilemeyen bu sapmalar wavefront tekniiyle düzeltildiinde kiinin kendi göz yapsna uygun tedavi gerçeklemi olur. Sonuçta, hastann gece görüü artar ve gece kardan gelen araba farlarnn yaratt kamama türü yaknmalar sona erer.

Neden No Touch Laser?
1-) Tedavi göze cihaz temas olmadan gerçekleir.
2-) Tedavi saniyeler içinde tamamlanr.
3-) Gözden zar kaldrlmaz, göz çizilmez, gözden parça çkarlmaz.
4-) Gözün örtüsü olan epitel alkol ile temizlenmez, epitel kazmas yaplmaz.
5-) Tedavi srasnda hiç ar duyulmaz.
6-) ki göze ayn seansta tedavi yaplr.
7-) Tedavi sonras gözler kapatlmaz.
8-) nce korneal hastalara uygulanabilir.
9-) Ektazi riski sfra yakndr.
10-) Retina yrtlmas riski sfrdr.
11-) Zar krmas, zar altnda hücre birikmesi türünden sorunlar olumaz.
12-) Miyop, hipermetrop ve astigmatlara uygulanabilir.
13-) Tedavi sonras gelien göz kuruluu iddeti düüktür ve geçicidir.
14-) LASIK, femto-saniye türü tedavilerden sonra gözleri uzun süre darbelerden korumak gerekirken, No Touch Laser tedavisinden 3-4 gün sonra artk gözlerin bu tür bir korumaya ihtiyac kalmaz.
15-) Tedavi sonras 7. günden itibaren denize ve havuza girilmesi mümkündür.