Gaziantep Gznuru Gz Hastanesi

OCT Anjiyografisi ( lasz Gz Anjiyosu)

OCT Anjiyografisi ( lasz Gz Anjiyosu)

OCT Anjiyografisi ( lasz Gz Anjiyosu)

OCT Anjiyografisi , "laçsz Görüntülemede Yeni Nesil Teknoloji" olarak geçmektedir.

Damar içerisinde hareket eden krmz kan hücrelerinin hareketi OCT-B taramas ile yakalanarak, görüntü haline getirilir.

OCT Anjiyografisinde damar ve yapsal görüntüleme bilgileri tek bir ekranda giriimsel müdahale olmadan gösterilir. Geleneksel göz anjiyosunda olduu gibi kiilere damar yolu ile ilaç verilmez. 3D (3 boyutlu) ile gözün anjiyografik görüntülenmesi salanr.

Neden AnjiyoPleks?

Görsel deerlendirmenin kolayl için retina ve koroid tabakalar ayr ayr incelenebilir.

Giriimsel olmayan, ilaç içermeyen anjiyografidir.

Sadece bir tarama ile OCT anjiyografi çekimi salanr. (Tek tarama kolayl)

OCT Anjiyografisi

  • 3D sayesinde gözün arka katmanlarn tek tek deerlendirme olana sunar
  • laç içermeyen bir anjiyografidir
  • Tek tarama kolayl ile ksa zamanda ilem tamamlanr
  • Göz bebekleri damla ile büyütülmez
  • Tek görüntü alm yaklak 8-10 saniye sürmektedir.