Gaziantep Gznuru Gz Hastanesi

Femtosaniye Lazer Katarakt Cerrahisi

Femtosaniye Lazer Katarakt Cerrahisi

Femtosaniye Lazer Katarakt Cerrahisi

Riskler Ortadan Kalkyor, yileme Süreci Ksalyor

 

Femtosaniye Lazer teknolojisi, katarakt cerrahisinin en önemli aamalarnn, el demeden bilgisayar kontrolünde gerçekletirilmesini salayarak iyileme sürecini ksaltmakta ve daha güvenli cerrahi yaplabilmesine yardmc olmaktadr.

Kiiye Özel, Bçaksz, Güvenli Operasyon

Femtosaniye Lazer teknolojisi, ‘lazer katarakt tedavisi’ olarak bilinen Fako Cerrahisinin en önemli aamalarnn kiiye özel ve güvenli bir ekilde gerçekletirilmesini salar:

  • Korneal kesinin bçak kullanlmadan lazer n ile oluturulmas,
  • Astigmatik düzeltme yaplabilmesi,
  • Kataraktl mercein ön zarnda oluturulan açkln (kapsüloreksis) istenilen ölçülerde yaplmas,
  • Kataraktl mercein lazer enerjisi yardmyla parçalara ayrlmas.

Görme Kalitesi Artyor

Bilgisayar kontrollü Femtosaniye Lazer teknolojisi, robotik cerrahi deildir. Cerrahn teknolojiyi iyi kullanmas kadar el becerisinin de önemli olduunu belirtmek gerekir. Ancak Femtosaniye Lazer, katarakt cerrahisinde kullanlan multifokal (uzak-yakn) göz içi lenslerin yerletii yuvann üst seviyede düzgün ve mikron seviyesinde güvenlikle hazrlanabilmesini salayarak, görme kalitesini üst seviyeye tamaktadr. Multifokal lensler ile, katarakt dnda görmeyi azaltan bir göz kusuru olmad takdirde, hastann gözlüe bamll çok azalmakta veya tümüyle ortadan kalkabilmektedir.