Gaziantep Gznuru Gz Hastanesi

Kuru Gz Testi

Kuru Gz Testi

Kuru Gz Testi

Göz yamz özellikle yaa ve bazen kullandmz ilaçlara bal olarak azalmakta ve bu da ilevini tam olarak yerine getirememesine sebep olmaktadr. Göz yamz her göz krpmzla birlikte göz yüzeyini hem ykar hem de mikroplardan arndrr. Az üretilen göz ya yüzünden batma, kanlanma, a hassasiyet oluabilir.

Schirmer Testi ile gözyamzn yeterli olup olmadn anlayabiliriz. Bütün göz tedavi merkezlerinde kolaylkla uygulanabilen Schirmer testte, hastann her iki altgöz kapa içine özel bir test kad yerletirilerek ölçümleme dakikalar içinde gerçekleir.