Gaziantep Gznuru Gz Hastanesi

Oto Refraktometre

Oto Refraktometre

Oto Refraktometre

Korneann krma kusurlarn ölçmeye yarayan cihazdr. Korne üzerine gelen k nlarnn krlarak retina üzerine dümesine refraksiyon denir. Bu krlmann az veya çok olmasna göre kiilerin miyop, hipermetrop veya astigmat deerleri ortaya çkar.

Cihazn içindeki resme baklrken saniyeler içinde gerçekletirilen ölçümleme hem çok basit hem de çok güvenilir deerler vermektedir.