Gaziantep Gznuru Gz Hastanesi

zel Salk Sigortalar

zel Salk Sigortalar

·         ACIBADEM SGORTA
·         ANADOLU ANONM TÜRK SGORTA RKET
·         AXA SALIK SGORTASI
·         AK SGORTA
·         INTER PARTNER ASSISTANCE
·         CGM - COMPU GROUP MEDICAL (PROMED ) 
·         FORTS BANK SANDIK (ÇALIAN VE BAIMLILARI)
·         EUREKO SGORTA (Garanti-Eureko Mediko Özel Salk Sigortas ve Garanti Bankas Çalanlar-tirakleri)
·         TÜRK TELEKOM SALIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI
·         ZRAAT SGORTA
·         ANKARA ANONM TÜRK SGORTA
·         RAY SGORTA
·         SOMPO JAPAN SGORTA(FBA)
·         HDI SGORTA
·         DUBA  STARR SGORTA:
·         HALK SGORTA(BRLK)
·         GENERAL SGORTA
·         ZURCH SGORTA A. ACL TEDAV SGORTASI
·         ACE EUROPEAN SGORTA (Ferdi Kaza Sigorta Hastane Tedavi Teminat)
·         CGM Salkta Avantajlar Dünyas
 
YABANCI SGORTA RKETLER
 
·         MARM ASSTANCE
·         EURO-CENTER TURKEY