Gaziantep Gznuru Gz Hastanesi

Gznuru, katarakta kar uyard

Gznuru, katarakta kar uyard

25.02.2015

Gznuru, katarakta kar uyard

Giderek  artan bulank gömeniz mi var? Gece görmede zorlanyor  musunuz? Renkleri eskisi kadar parlak ve canl göremiyor musunuz? Gözlük numaranz sk sk deiiyor mu?, Tüm bunlarn katarakt belirtileri olduunu , zamannda ve doru müdahalenin her hastalkta olduu gibi katarakta da önemli olduunu ifade eden Göznuru Göz Hastanesi hekimi  Op.Dr. Cem Öztürkmen katarakt hastalna dair tüm merak edilenleri bizimle paylat.

KATARAKT NEDR?

Öztürkmen, kataraktn nasl olutuunu ve tedavi yöntemlerini anlatt. Öztürkmen; “

Katarakt,  göz içindeki doal mercein (lensin) kiinin görmesini düürecek kadar effafln kaybederek opaklamas, sislenmesidir. Opaklaan lens, n içinden süzülerek gözün arka ksm (retina ve sar noktaya) ulamasna engel olarak görmeyi düürür. Sklkla 60 yan üzerindeki kiilerde görülür ve nadiren doutan da olabilir.  Katarakt, temelde yalanma ile lensimizin de yalanmas sonucu gelien bir durumdur. Her insan yeteri kadar yaarsa mutlaka katarakt gelitirir. Yallk dnda göze gelen darbeler, kiinin diyabet, guatr hastas olmas, geçirilmi göz içi iltihaplar, göz içi cerrahi geçirmi olma, baz ilaçlarn (kortizon, amiodaron, isoretinoin gibi ) uzun süreli kullanm, da katarakta sebep olabilir” dedi.

Kataraktn Belirtileri Nedir?

·       Görmede yava yava azalma

·       Ia hassasiyet (göz kamamas)

·       Çift görme

·       Okuma zorluu

·       Gece görüünde bozulma

·       Renklerde soluklama veya sararma

·       Gözlük numaralarnn sk deimesi

·       Kara olan göz bebei renginin beyaz renk almas

ÇÖZÜM AMELYAT

Katarakt tedavisi hakknda Öztürkmen; “

KataraktnTedavisi Nedir ?

Kataraktn tek tedavisi ameliyattr. Herhangi bir ilaçla, dietle, egzersizle, çeitli cihazlarla katarakt tedavi edilmemektedir. Günümüzde katarakt ameliyat inesiz, narkozsuz ve hastanede yatmadan, göz yüzeyi damla ile uyuturularak, çok küçük kesiler ile, diki konulmadan yaplabilmektedir. Katarakt öz lens ultrasonik enerji ile (halk arasnda lazer olarak bilinmekte) parçalanarak temizlenir ve yerine numaras hesaplanm yapay göz içi lensi (IOL) konur. Lens gözünüzün içinde olduu için takma çkarma, bakm gerektirmez. Göz içi lenslerin ömürleri insan ömründen daha uzundur. 

Ne Zaman Katarakt Ameliyat Olmalym ?

Katarakt cerrahisi, hastann, katarakta bal görme kayb ile günlük aktivitelerini (gazete okumak, araba sürmek, televizyon seyretmek gibi) istedii seviyede yapamad, andan itibaren, hastann istei dorultusunda yaplmaktadr. Günlük aktiviteler herkes için farkldr. Örnek verecek olursak: Eer araba süren bir kii iseniz, görmenizdeki en ufak azalma sizi rahatsz eder ve skntya sokar ve cerrahiye ihtiyaçnz hzlandrr. Eer evden dar nadiren çkan ve uzak ihtiyaç sadece televizyon seyretmek olan bir hasta iseniz cerrahiye ihtiyaçnz o kadar geçikir. Yani katarakt cerrahisi kararn, ihtiyaç ve ikayetlerine göre, cerrahi riskleri ve kazançlar göz doktorunuzla konutuktan sonra alnmalsnz. 

Cerrahi olarak kataraktn alnmas için iyice sertlemesi gerektii tamamiyle yanl bilgidir. Katarakt ultrasonik enerji (halk arasnda lazer olarak bilinmekte) kullanlarak parçalanr ve temizlenir. Katarakt ne kadar sert olursa parçalamak için göz içinde uygulanan enerjide o kadar fazla olur ve bu enerji gözdeki dier dokularada zarar verir. Bu nedenle hastann ihtiyaçlar ve istei dorultusunda katarakt görmeyi azaltmaya balad andan itibaren cerrahi karar verilebilinir. Baz özel durumlar (kataraktn gözde tansiyon oluturmas veya steril enflamasyon yaratmas) hariç katarakt cerrahisi hiçbir zaman acil deildir.

Katarakt operasyonundan sonra ikinci defa katarakt geliebilir mi ?

Katarakt operasyonu srasnda kataraktl lensin arka zar, koyulacak yapay göz içi lensine uygun yatak salamas için kastl olarak korunur ve bunu üzerine yapay göz içi lensi (IOL) konur. Bu ince zar tabakas operasyon sonras dönemde kalnlap kesifleebilir. Bu duruma halka arasnda “ikinci defa katarakt geliimi” denir. Mevcut kataraktl lensiniz tamamen göziçinden temizlendii için ikinci defa katarakt geliimi kesinlikle sözkonusu deildir  ve tedavisi ameliyat deildir. Poliklinik artlarnda, saniyeler içerisinde biten laser (YAG laser) uygulamas ile tamamen tedavi edilebilir” ifadelerini kulland.