Gaziantep Gznuru Gz Hastanesi

Alerjik konjonktivit

Alerjik konjonktivit

14.07.2017

Alerjik konjonktivit

Alerjik konjonktivit hakknda bilinmesi gerekenleri Göz Hastalklar Uzman Op. Dr. Eyüp Özcan anlatt. te Alerjik konjonktivit hakknda bilmeniz gerekenler:

Alerjik konjonktivit havadaki alerjiye neden olan maddelere göz tarafndan verilen tepkidir. Tekrarlayc bir durum olan ve her iki gözü de etkileyen alerjik konjonktivitin potansiyel alerjenleri polen, hayvan tüyü, toz ve küftür.

Hastaln Belirtisi: Hastaln en önemli belirtisi kantdr. Kanma semptomunun yan sra dier klinik bulgular konjonktival enfeksiyon ve ödem, yanma, sekresyon ve kemozistir. Hastalk genellikle geçicidir. Konjonktivit; polenlerden kaynaklanyor ise mevsimlik, hayvan tüyü, küf veya tozdan kaynaklanyor ise bazen tek bir alerji krizi oluabilir.

Kant bu hastalnen önemli belirtisi

Özel Göznuru Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Eyüp Özcan Alerjik konjonktivit hakknda önemli açklamalarda bulunurken, Alerjik konjonktivit’in en önemli belirtisinin kanma olduunu belirtti.

Mevsimsel ve pereniyal konjonktivit

Bu iki alerji tipi ayn grupta toplanabilir. Her iki tipte de havada bulunan spesifik bir etkene kar alerji gelimektedir. Mevsimsel alerjik konjonktivit en sk rastlanan alerjik göz hastaldr. Tüm alerjik konjonktivit olgularnn yaklak olarak yars bu gruptandr. Burada etken sklkla polenlerdir. ki tarafl göz yaarmas, kant, yanma hissi ve kzarklk görülür. Göz kapaklar hafif imi olabilir, görme normaldir. Sklkla burun aknts, haprma, burunda tkanklk ve kant gibi alerjik rinit bulgular da elik eder. 

Pereniyal yani uzun süreli alerjik konjonktivit yl boyunca mevcuttur ve bu tipten balca ev tozu ve hayvan atklar sorumludur. Bu tip daha az yaygn olup genellikle mevsimsel tipten daha az iddetli biçimde ortaya çkar.

Vernal Keratokonjonktivit

Çocuk ve genç erikinleri etkileyen bir alerjik konjonktivit tipidir. Ilk ve kuru iklimli bölgelerde daha sk ve iddetli görülür. Erkeklerde daha sk görülmektedir. Ortaya çk genellikle 5 yandan sonradr ve genellikle ergenlik çana gelindiinde hastalk sonlanmaktadr. Hastalk nadiren ileri yalarda da devam edebilir. Tipik olarak mevsimseldir ve ilkbahardan yaz sonuna kadar sürer.

Atopik Konjonktivit

Körlük riskinin en fazla görüldüü alerjik konjonktivit formudur. Nadir olarak görülür. Erken yalarda balar ve uzun yllar devam eder. Atopi, kiinin alerjik bozukluk gelitir-mesine yol açan kaltmsal ve yapsal bir özelliktir. Bu konjonktivit tipi astm, rinit, atopik dermatit, besin alerjisi gibi atopi belirtileri gösteren kiilerde görülür. Göz bulgular genellikle dier atopik bulgularn ortaya çkmasndan bir kaç yl sonra geliir ve vernal keratokonjonktivite benzer ekildedir. Göz kapaklar sklkla tutulmutur. Kapak cildi kzark, kalnlam ve pul pul olmutur. Kirpik dibi iltihabna sk olarak rastlanmaktadr. 

Kapak iç ksmlarnda yapklklar, gözün kornea tabakasnda anormal damarlanmalar ve katarakt görülebilir.

Dev papiller konjonktivit

Bu hastalk kontakt lensler, kontakt lens temizlik veya bakm ürünlerine kar geliebilir. Üst kapan altn döeyen konjonktivada papilla denen kabarklklar mevcuttur. Hastalar kontakt lens taktklarnda rahatsz olduklarndan yaknrlar. Bazen göz protezleri ve göze konulan dikiler de bu tabloyu oluturabilmektedir. Tedavide bu tabloya yol açan etken ortadan kaldrlmal ve alerjiyi önleyici ilaçlar kullanlmaldr. Bazen göze kullanlan ilaçlara, bu ilaçlar içerisindeki koruyucu maddelere veya kozmetik maddelere kar gözde alerjik reaksiyon meydana gelebilmektedir.

Bu tablolarn tümünde benzer semptomlar olacandan mutlaka bir göz hekimine bavurulmas ve uygun tedavinin balanmas gerekmektedir.