Gaziantep Gznuru Gz Hastanesi

Doktora danmadan lens kullanmayn

Doktora danmadan lens kullanmayn

13.06.2017

Doktora danmadan lens kullanmayn

Kontak Lens kullanm ile ilgili mutlaka bilinmesi gerekenler hakknda Özel Göznuru Göz Hastanesi Doktorlarndan, Göz Hastalklar ve Cerrahisi Uzman Op. Dr. Erhan Tümer, önemli bilgiler verdi.

Kontak lensin yaygnlamaya balad ilk yllarda çounlukla görünümleri için gözlük takmak istemeyen kiiler doktorlarndan lens talebinde bulunurken, bugün salad birçok avantaj nedeniyle doktorlar da dorudan kontak lens kullanmn önerebiliyor. Bütün yararlarnn yannda kontak lens de doru yerden alnmad ve doru kullanlmad zaman salk riski oluturabiliyor.

Kontakt lens, ksaca gözün krma kusurlarn düzeltmek için gözlüe alternatif olarak üretilmi bir metaryeldir. Kontakt lensler ayn zamanda kornea ön yüzeyini tamamen saran ve korneann bir ksmn düzelten bir tür metaryeldir. Kontakt lensler, daha çok optik amaçl kullanlmakla birlikte kozmetik ve tedavi amaçl da kullanlyor.

Göz Hastalklar ve Cerrahisi Uzman Op. Dr. Erhan Tümer, lens kullanrken dikkat edilmesi gerekenleri açklad.

Kontakt Lens Nedir?

Gözün krma kusurlarn düzeltmek için gözlüe alternatif olarak üretilmi, kornea ön yüzeyine taklan merceklere kontak lens denir. Kontak lensler krma kusurlarn düzeltme amaçl olarak kullanlmakla beraber kozmetik ve tedavi edici amaçla da kullanlabilir.

Refraksiyon ve optikle ilgili ilkeler gözlüklere benzer ekilde kontakt lenslere de uygulanr. Bunlar, miyopi ve hipermetropi derecesine göre oluan kornea eriliinin bir kontakt lens yüzeyi ile deitirilerek var olan kusurun düzeltilmesidir. Astigmatizmalarn çounlukla kornea ön yüzeyinin çarpkl sonucu olumasndan dolay ya sert kontakt lenslerin kullanlmas ya da özel olarak astigmatizmaya yönelik üretilmi yumuak lenslerin(torik lens) kullanlmas gerekmektedir.

Küçük numaralarda gözlük ve kontakt lens numaralar ayni iken, numara arttkça kontakt lens numaras ile gözlük numaralar farkl olmaktadr.

Kontakt Lens Çeitleri

Günümüzde temel olarak iki çeit lens vardr. Bunlar gaz geçirgen sert lensler ve yumuak lenslerdir.

Gaz Geçirgen Sert Lensler

Göze oksijen geçiine izin verdikleri için bu ad alrlar ve bu özellikleri nedeniyle artk kullanlmayan sert lenslere göre kornea epitel metabolizmasn daha az bozarlar. Korneann seklini almadklar için yüksek astigmatizma ve keratokonus gibi olgularda özellikle tercih edilirler.

Yumuak Lensler

Çok deiik tipleri vardr. Günlük kullanlan 1 gün ömürlü lensler, günlük kullanlan 1 ay ömürlü lensler, günlük kullanlan 3 ay ömürlü lensler, günlük kullanlan 1 yl ömürlü lensler,  baz göz hastalklarnn tedavisi için kullanlan tedavi edici lensler, bifokal lensler ve renkli lensler gibi. Bunlarn kullanm oldukça rahattr. Gözdeki kusurun düzeltilmesi için kullanlan lenslerin çou renksizdir (ancak kontakt lenslerin çou kullanlrken rahat taklmas için çok hafif renklendirilirler) ve göze takldnda görünümü deitirmezler. Takldklar sürece kusuru giderir ve berrak bir görüntü salarlar.

Kontakt Lenslerin Gözlüe Göre Avantajlar

• Lensler nesneleri gerçek büyüklüünde gösterir.

• Lensler daha geni görü alan salar. Gözlükte yan görü zayftr.

• Lenslerin rahatsz edici engellemeleri yoktur. Gözlükte çerçeve ve mercek kenarlar her zaman hissedilebilir.

• Lensler souktan scak ortama geçite buulanmaz. Gözlükte ise buharlama ve buna bal olarak net görememe olabilir.

• Lensler spor, dans ve dier etkinliklerde sizi rahatsz etmez. Gözlük ise etkinlik srasnda rahatsz edebilir.

• Lens kullanmnda güne gözlüü taklabilir. Gözlük ise güne gözlüü takmn zorlatrr.

• Lensler yüzde arlk yapmaz. Gözlük ise rahatszlk vericidir.

• Lenslerin optik düzeltme özellikleri her bak yönünde ayndr. Çou gözlük camnda özellikle yüksek  numaralarda merkezden uzaklatkta görüntüde bozulmalar görülebilir.

• Lensler, gözlükten daha iyi derinlik alglamasn salar.

• Sporcu, makyöz, fotorafç, elence sektöründe veya d mekanda çalanlar ya da ii gerei mikroskop, teleskop gibi alet kullanan meslekler için idealdir.

Kontakt Lenslerinizde Aramanz Gereken Özellikler

Gözünüze uygun olmayan kontakt lens problem çkaracaktr. Bu nedenle hangi tür kontakt lensler olursa olsun,sadece kozmetik amaçl dahi olsa, mutlaka doktor muayenesinden sonra alnmaldr. Muayene srasnda gözünüze en uygun çap ve radiusta kontakt lens çeidi belirlenecek ve Kontakt lens Merkezimde daha önce Kontakt lens tecrübeniz yoksa deneme lensi taklarak gözünüzün kontakt lense gösterdii reaksiyon deerlendirilecektir. Kontakt lens takip çkarma size öretildikten sonra lensiniz annda size teslim edilecektir.

Kontakt Lensler nasl kullanlmal

Göz doktorunun muayenesi sonucu gözün kontakt lens kullanmaya uygun olup olmad hangi özelliklere sahip lensin uygun olduunun tespiti (lens çap, gücü, kullanm süresi, vb.) yaplmaldr.

Kontakt lensler mutlaka doktor kontrolü sonras kullanlmaldr.

Takma: Yumuak lenslerinizi iaret parmanzn ucuna aldktan sonra, göz kapaklarnz iyice açnz. Bunu yaparken dier elinizin iaret parman ve ba parmanz kullann. aret parmanz kullanarak kontakt lensinizi gözünüze yerletiriniz

Çkarma: Göz kapaklarnz yumuak lensi takarken yaptnz gibi açnz. Sonra lensi iaret ve ba parmaklarnzn arasnda tutunuz ve hafifçe bükerek gözünüzden çkarnz. Kontakt lens kullanan kiilerin, düzenli olarak göz doktorunun kontrolü altnda olmalar gerekir. (6 aylk aralarla doktorunuzu ziyaret ediniz.)

 

Lensleri Sorunsuz Kullanabilmek için Bilgiler

• Göz doktorunun size önerdii, lensin gözde kalma süresini amamaya dikkat ediniz.

• Gözlerinizde rahatlk hissetseniz dahi, maksimum kullanma süresini amayn.

• Gözlerinizin düzenli olarak göz doktoru tarafndan muayene edilmesini salayn.

• Lenslerinizi her çkarta temizleyin, durulayn ve dezenfekte edin.

• Ayn solüsyonu bir seferden fazla kullanmayn. Farkl lens bakm sistemlerini art arda bir arada uygulamayn veya lens bakm sisteminizi deitirmeyin. Yalnzca göz doktorunuzun önerdii sistemi uygulayn.

• Lenslerinizi bakalar ile paylamayn.

• Aeresol ve spreyleri kesinlikle lensleriniz ile temas ettirmeyin.

• Göz kapaklarnzn iç kenar ksmna makyaj yapmayn ve göz doktorunuza önceden danmadan damla veya göz ilaçlar kullanmayn.

• Solüsyon iesinin ucuna parmanzla veya lensinizle dokunmayn.

• Gözleriniz rahatsz ise, lenslerinizi kullanmayn ve durum devam ediyorsa doktorunuza dann.