Gaziantep Gznuru Gz Hastanesi

GZLK DERDNE SON

GZLK DERDNE SON

27.04.2017

GZLK DERDNE SON

Gaziantep Özel Göznuru Hastanesi Göz Hastalklar Uzman Op. Dr. Cem Öztürkmen, teknolojinin her geçen gün ilerlediini belirterek, “Günümüzde No Touch Lazer Teknolojisi dediimiz göz yüzeyine dokunmadan, herhangi bir kesme ilemi yapmadan  bu sistemle biz artk gözlük derdinden hastalar kurtarabiliyoruz” dedi.

DAHA Y GÖRME KALTES SUNDUK

Göz Hastalklar Uzman Op. Dr. Cem Öztürkmen, yapt açklamada, “Teknoloji her geçen gün ilerliyor. Göz hastalklarnn tedavisi 1980-90’larda yaplan tedavilerin üzerine çkt. Kiilerin gözlüe olan bamlln en aza indirgeyebileceimiz teknolojilerle hastalarmza daha güzel olanaklar sunabiliyoruz. Onlarn daha rahat ve konforlu yaamalarn salayabiliyoruz. Kiilerin bir cihaza veya gözlüe bal olarak yaamas, yaam kalitesini düürmekte. Günümüzde No Touch Lazer Teknolojisi dediimiz göz yüzeyine dokunmadan, herhangi bir kesme ilemi yapmadan  hastalarda, özellikle daha önce lazer yaplm dahi olsa da   bu sistemle gözlük derdinden kurtarabiliyoruz. Ksa bir zaman içerisinde her gözde 20’er saniyelik bir lazer cerrahisi uygulayarak 3 veya 4 gün gözlerine kontak lens uygulamas yaptktan sonra kiilerin iyi bir görsel düzeye ulamalarn salyoruz. Daha önce tedavi görmü gözlerde de bu sistemi uygulayabiliyoruz. Bu teknoloji ile 4 yldan beri yaklak binin üzerinde hastay gözlükten kurtardk ve daha iyi görme kalitesini onlara sunduk. Gözde herhangi bir ekilde gözde çizme ilemi uygulamadan yaplyor” dedi.

RETNA CERRAHS YA DA SARI NOKTASI OLAN HASTALARDA ÇOK FAZLA ÖNERMEMEKTEYZ

Öztürkmen, Trifokal teknolojisi ile lazer uygulayamadmz ya da lazer ile kesin sonuç alamayacamz özellikle 40 ya üstü Deforme Lens Sendromuna sahip olan kiilerde gözlerini katarakt cerrahisi gibi bir cerrahi uygulayarak uzak, orta ve yakn görmeyi kesintisiz salayabilen lens teknolojileri de artk çr amakta. 1980-90’l yllarda halkmz gözümüz kapannca ameliyat olalm diyorlard artk gözün kapanmasn beklemeden görme kalitesini daha yüksek bir konuma getirilebilen erken müdahaleler yapabilecek cihazlarmz, materyallerimiz ve nano teknolojilerimiz var. Hastalarmz bu lensleri hayatlar boyunca tayabilirler. Bunlar tekrar çkartmaya, takmaya ya da bunlar üzerinde tekrar bir cerrahi bir ilem yapmaya gerek duyulmadan vücudun bütünü haline gelecek. Retina cerrahisi ya da sar noktas olan hastalarda çok fazla önermemekteyiz fakat ya kstlamas olmadan bunlar dndaki herkeste bu uygulama gerçekletirilebilir” dedi.

 

Öztürkmen, unlar kaydetti: “2012 ylndan beri dünya ile birlikte hem kendim hem de hastanemiz bu teknolojiyi baaryla uygulamakta Güneydou Anadolu Bölgesi’nde sadece Gaziantep deil özellikle Suriyeli birçok vatandamza da bu teknoloji ulatrlmtr. Yurt dnda yaayp özellikle yaz dönemlerinde buraya gelen hastalarmzn da bu tip cerrahilere ilgisi çok youn. Bunun nedeni ise bizim yüksek teknolojiyi uygun ve ulalabilir klmamzdan kaynaklanyor. Bu tarz uygulamalarla artk kiiler kendisini daha güvende hissetmektedir” dedi.